Programare.md - Acte Românesti!

Cetăţenia română poate fi redobândită sau se poate acorda persoanelor care au fost cetăţeni români şi care a pierdut-o din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor. Această prevedere legală se aplică și în cazul descendenților foștilor cetățenie români până la gradul III ( pe baza la bunei sau străbunei născuti pe teritoriul Romaniei pîna la 28 iunie 1940).

Suntem aici ca să vă ajutăm să parcurgeți toate etapele pentru redobîndirea cetățenie române.

Etapele procesului pentru depunerea dosarului de redobândire a cetățeniei române.

 

  • Colectarea actelor de stare civilă..

  • Programare online pentru depunerea dosarului la Autoritatea Națională pentru Cetățenie Română sau la Consulatul Românie după viza de rședinta sau permis de ședere temporară.

  • Legalizarea actelor de stare civilă și de identitate la notar (copii legalizate +declarații).

  • Obținerea cazierului judiciar moldovenesc.

  • Pregătirea și așezarea dosarului în mapa pentru depunerea .

  • Depunerea dosarului pentru redobîndirea cetățenie române.